Tiêu chí chấm điểm thi đua 

    Để đánh giá sự đóng góp và công bằng cho từng thành viên từ đó làm tiêu chí cho việc tăng lương và thưởng, Ban Giám Đốc Công ty TNHH TM-DV Kiến Con đã đề ra bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua.  Các Trưởng bộ phận phụ trách có trách nhiệm đánh giá cho từng thành viên cấp dưới, bảng Tiêu chí đánh giá sẽ được các Trưởng bộ phận tổng kết theo từng tháng và gửi về cho Ban Giám Đốc. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề bất cập thì phải báo lên Ban Giám Đốc xem xét và giải quyết.

    Nội dung Tiêu chí đánh giá như sau:

1. TÁC PHONG

    - Trang phục chỉnh tề

    - Đi làm đúng giờ quy định (công trình; xưởng; văn phòng), làm đủ ngày công. Nếu trong một tháng, nhân viên nghỉ 1 hoặc 2 ngày mà đi làm bù vào các ngày chủ nhật kế tiếp hoặc tăng ca thêm thì sẽ không bị trừ tiền chuyên cần và không mất điểm thi đua

    - Ăn nói hòa nhã với đồng nghiệp và khách hàng, cấp trên.

2. NĂNG LỰC

    - Giải quyết nhanh, gọn công việc khi được cấp trên giao phó. Thể hiện qua khối lượng công việc mà nhân viên đảm trách.

    - Công việc phải giải quyết hiệu quả, chất lượng cao.

    - Chủ động, sáng tạo trong công việc, có đề xuất góp ý khi cần thiết.

3. TRÁCH NHIỆM

Đối với toàn thể nhân viên

    - Làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, không lơ là trong công việc, không có tư tưởng “làm cho hết giờ”.

    - Khi được giao nhiệm vụ thì sau khi thực hiện phải báo cáo kết quả cho cấp trên

    - Bảo quản tài sản của công ty: vật tư, đồ nghề, đồ dùng văn phòng

    - Sử dụng hiệu quả tài sản và vật dụng của công ty, không để mất mát, rò rỉ thông tin.

    - Thực hiện nội quy 5S và nội quy công ty tại nơi làm việc

Đối với tài xế

    - Bảo quản, vệ sinh sạch sẽ xe của công ty

    - Khi xe có vấn đề phải báo ngay cấp trên để sửa chữa kịp thời, bảo dưỡng thay nhớt định kỳ.

Đối với quản lý

    - Phải nhắc nhở và kiểm điểm nhân viên cấp dưới khi sai phạm, không bao che

    - Biết lắng nghe ý kiến của nhân viên cấp dưới, đề xuất khen thưởng kịp thời khi nhân viên của mình có thành tích tốt trong công việc.

4. TINH THẦN ĐOÀN KẾT, HỖ TRỢ.

    - Không cãi vã, chia rẽ, gây mất đoàn kết với mọi người trong công ty

    - Hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt công việc một cách tiết kiệm, hiệu quả

    - Cùng nhau bàn bạc tìm ra cách làm việc hiệu quả nhất

    - Không có tư tưởng ỷ lại trong công việc.

5. TINH THẦN PHỐI HỢP, CHIA SẺ

    - Tích cực tham gia các hoạt động và phong trào công ty phát động.

    - Có tinh thần chia sẻ quyền lợi, tương than tương ái.

    - Tham gia các hoạt động xã hội.