Bình Dương: Khánh thành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn 

Ông Nguyễn Văn Thiền, Tổng giám đốc Công ty cho biết, dự án này được xây dựng trên diện tích hơn 74 ha, tại xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương, với tổng mức đầu tư hơn 16 triệu EUR, trong đó, vốn trong nước chiếm 57,24%, vốn ODA của Chính phủ Phần Lan 42,76%.

Dự án gồm 2 hạng mục chính: Khu xử lý rác sinh hoạt tái chế thành phân compost với nhà máy sản xuất phân compost có công suất 420 tấn/ngày và nhà máy xử lý nước rỉ rác với công suất 480 m3/giờ, yêu cầu xử lý nước rỉ rác đạt loại A; Khu xử lý rác công nghiệp và công nghiệp nguy hại có công suất xử lý 500 tấn/ngày, gồm: kho tiếp nhận, phân loại, hố chôn lấp an toàn, lò đốt rác công nghiệp, công nghiệp nguy hại, khu xử lý hóa lý, khu sản xuất bê tông tươi đóng rắn, khu sản xuất tái chế ra gạch tự chèn.Nước rỉ rác được xử lý triệt để, chất lượng đạt tiêu chuẩn loại A.

Rác công nghiệp, công nghiệp nguy hại chủ yếu là phối trộn đốt, sau đó xỉ tro được phối trộn vào bê tông tươi, gạch tự chèn, gạch 4 lỗ, để trở thành những vật liệu xây dựng có ích.

Nhiệt thu được trong quá trình đốt được tận thu để phát điện, góp phần làm giảm chi phí mua điện lưới quốc gia.

Theo lãnh đạo Biwase, Dự án được phê duyệt lần đầu năm 2003, với thời gian thực hiện từ năm 2003 đến hết năm 2014. Tuy nhiên, do nhiều biến động về giá cả và ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nên Dự án được điều chỉnh nhiều lần (lần cuối là vào tháng 3/2012).

Tháng 11/2004, Khu liên hợp đã mở cửa tiếp nhận xử lý rác sinh hoạt bằng cách chôn lấp hợp vệ sinh. Tuy nhiên, Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp cao, với trên 10.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước, nên nhu cầu thu gom xử lý rác công nghiệp và công nghiệp nguy hại tăng nhanh. Đến cuối năm 2012, rác sinh hoạt bình quân tiếp nhận là 700 tấn/ngày, rác công nghiệp trên 150 tấn/ngày.

Nhà máy sản xuất phân compost là một trong những hạng mục chính của Dự án, được khởi công xây dựng vào tháng 12/2011. Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng, công trình đã hoàn thành và đưa vào vận hành thử vào tháng 5/2013, đến nay đã đạt các yêu cầu về kỹ thuật. Với công nghệ, thiết bị được sản xuất tại châu Âu, được chọn lọc phù hợp với điều kiện của tỉnh Bình Dương, Nhà máy best replica rolex sản xuất phân compost được kỳ vọng là mô hình sẽ được nhân rộng tại các địa phương phát triển công nghiệp.

Tháng 7/2013, Chính phủ đã phê duyệt Danh mục Dự án xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương giai đoạn II và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực lân cận. Theo đó, Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 8,1 triệu euro, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Phần Lan trên 5,6 triệu euro, vốn đối ứng gần 2,5 triệu euro. Dự án được thực hiện trong 2 năm 2013-2014.

Theo lãnh đạo Biwase, với việc tiếp tục được giao làm chủ đầu tư dự án, Công ty đã đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm để hoàn thành giai đoạn II đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả của Dự án.