Sau khi kết thúc giai đoạn thiết kế chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu và bàn giao toàn bộ hệ thống cho Quý khách hàng.